Mediatorzy

Konrad Bajger

Specjalizacja, sprawy : _____________________________ Cywilne, gospodarcze, pracownicze, konsumenckie _____________________________  kontakt: k.bajger@consensus24.pl Lista mediatorów SO Katowice, art. 183² par.3 k.p.c. Lista mediatorów SO  Gliwice art. 183² par.3 k.p.c.

Mediatorzy

Iwona Kazimierczak

              Specjalizacja, sprawy : _____________________________________ Cywilne, gospodarcze, rodzinne,pracownicze, konsumenckie _____________________________________ kontakt: i.kazimierczak@consensus24.pl Lista mediatorów SO Katowice,art. 183² par.3 k.p.c. Lista mediatorów SO  Gliwice art. 183² par.3 k.p.c.