32 444 64 26 biuro@consensus24.pl

Mediacje pracownicze

Konflikty nieuchronnie pojawiają się w każdej organizacji. Ich przyczyna zwykle bywa banalna i prosta do rozwiązania, pod warunkiem, że umiemy i chcemy mówić wprost o swoich uczuciach i oczekiwaniach .

Czego dotyczą mediacje pracownicze ?

Mediacje pracownicze dotycz min. Sporów dotyczących:

 • Mobbingu
 • Rozwiązania umowy o pracę
 • Urlopów
 • Pracy w nadgodzinach
 • Relacji pracownik – pracownik
 • Relacji pracownik – przełożony
 • Sporów zbiorowych z zakresu prawa pracy
 • Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Wypowiedzenia warunków pracy i płacy

KODEKS PRACY ART.243.

PRACODAWCA I PRACOWNIK POWINNI DĄŻYĆ DO POLUBOWNEGO ZAŁATWIENIA SPORU ZE STOSUNKU PRACY.

Mediacje pracownicze – dla kogo?

 • Mediacje pracownicze uwzględniają konflikty przede wszystkim na linii :
 • Pracodawca- Pracownik
 • Pracownik – Pracownik
 • Pracodawca- Związki zawodowe
 • Konflikty na szczeblu kierowniczym pomiędzy kadrą zarządzającą

Korzyści wynikające z mediacji pracowniczej?

     Mediacja pracownicza to skuteczne narzędzie do rozwiązywania sporów wewnątrz przedsiębiorstwa, które pomaga w atmosferze poufności  i wzajemnego szacunku poszukiwać optymalnych rozwiązań satysfakcjonujących obie strony sporu.

Mediacja ma wiele zalet, oprócz praktycznego ( rozwiązywanie sporu) wpływa  na:

 • Poprawę relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą,
 • Zaspokaja potrzeby bycia docenianym przez pracodawcę,
 • Poprawę jakości pracy
 • Identyfikację pracownika z pracodawcą
 • Poczucie bezpieczeństwa pracowników
 • Poczucie wzajemnego szacunku
 • Niższe koszty w stosunku do postępowania sądowego
 • Oszczędność czasu

Mediacja i co dalej? 

Jeśli strony postępowania mediacyjnego dojdą do porozumienia  mediator spisze  ich postanowienia w formie ugody, a następnie za ich zgodą złoży ją sądzie wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie .

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem jak również pozwala dochodzić swoich roszczeń w razie nie wywiązania się przez strony z jej postanowień.