Agata Krawczyk-Kalitowska

Specjalizacja, sprawy :

___________________________

Cywilne, gospodarcze, pracownicze, konsumenckie

___________________________

kontakt:a.krawczyk@consensus24.pl

Lista mediatorów SO Katowice, art. 183² par.3 k.p.c