Krzysztof Otawa

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja, sprawy :

_____________________________

Cywilne, gospodarcze, pracownicze, konsumenckie

_____________________________

 kontakt: k.otawa@consensus24.pl

Lista mediatorów SO Katowice, art. 183² par.3 k.p.c