Iwona Kazimierczak

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja, sprawy :

_____________________________________

Cywilne, gospodarcze, rodzinne,pracownicze, konsumenckie

_____________________________________

kontakt: i.kazimierczak@consensus24.pl

Lista mediatorów SO Katowice,art. 183² par.3 k.p.c.
Lista mediatorów SO  Gliwice art. 183² par.3 k.p.c.