Agnieszka Stachura

 

specjalizacja, sprawy :

______________________________________

Cywilne, rodzinne,gospodarcze,karne

______________________________________

kontakt: a.stachura@consensus24.pl

Lista mediatorów SO  Katowice, art. 157 d § 1
Lista mediatorów SO  Gliwice art. 183² par.3 k.p.c.