Krzysztof Stadler


Specjalizacja, sprawy :

____________________________

Cywilne, gospodarcze, pracownicze, konsumenckie

_____________________________

kontakt: k.stadler@consensus24.pl

Lista mediatorów SO Katowice, art. 183² par.3 k.p.c
Lista mediatorów SO  Gliwice art. 183² par.3 k.p.c.