Mateusz Drabek

  

Specjalizacja, sprawy :

_____________________________

Cywilne, gospodarcze, pracownicze, konsumenckie

_____________________________

kontakt: m.drabek@consensus24.pl

Lista mediatorów SO Katowice, art. 183² par.3 k.p.c.
Lista mediatorów SO  Gliwice art. 183² par.3 k.p.c.